Menu nl

Offerte Shengen

Een Shengen polis is bedoeld voor buitenlanders en/of hun familieleden die tijdelijk in een Schengenland verblijven. Het voorziet in de terugbetaling van de medische kosten, een waarborg overlijden en blijvende invaliditeit door ongeval, en een bijstandspakket met inbegrip van repatriëring naar het land van herkomst.

De Schengenvoorschriften verplichten de personen die een visum aanvragen, een dekking te voorzien ten bedrage van € 30.000 voor medische kosten ten gevolge van een ongeval of ziekte en voor repatriëring. Er zal ook een verzekeringsattest worden opgesteld, nodig voor aanvraag van het visum.

Uw contactgegevens

 

Contactgegevens van uw buitenlandse bezoeker

 

Controle